Nintendo Switch เป็นจุดเริ่มต้นของคอนโซล-มือถือไฮบริดhand

ความรู้และเทคนิคไอที

Nintendo Switch มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้มากและมีการประนีประนอมด้านพลังงานและฟังก์ชันการทำงานเมื่อเทียบกับคอนโซลเฉพาะและอุปกรณ์พกพาที่มาก่อน…