" "

ใช้ Google Maps เช็ค Timeline ได้ง่ายๆ

การเดินทางในช่วงนี้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โควิด19 จึงต้องหาวิธีป้องกันอยู่เสมอ Google Maps จะช่วยให้