" "

บ.สัญชาติสวิส พัฒนา ‘หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์’ เพื่อบริการนักดื่มช่วง Covid-19

หุ่นยนต์บาร์นีย์

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ผลิตหุ่นยนต์เพื่อบริการนักดื่มมีชื่อเรียกว่า Barney ทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องผสมแอลกอฮอล์…