" "

Microsoft ปรับรูปแบบหน้าตาใหม่ของ OneDrive ในการครบรอบ 15 ปี

ข่าวสารไอที

microsoft ฉลองอายุครบ 15 ปีโดยมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นใหม่ one drive

นับเป็นเวลานานกว่า 15 ปีที่ทาง Microsoft One Drive ที่ได้เปิดให้บริการให้ใช้พื้นที่ใน Cloud Storage ซึ่งได้เปิดให้บริการผู้ใช้งานมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี 2007 รวมๆเวลาแล้วก็ 15 ปีพอดี ซึ่งล่าสุดเพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านโดยมีการปรับฟังก์ชั่นรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ใช้ที่ได้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 240% และมีหลายหน่วยงานที่เลือกใช้งานเพื่อการทำงานที่ง่ายและสะดวกขึ้น

และที่เรียกกันในชื่อ Microsoft ได้เรียกหน้างานดังกล่าวว่า OneDrive Home โดยจะรวมทั้งไฟล์ที่สามารถเรียกดูกิจกรรมต่างๆได้ แต่ต้องยังปรับปรุง ระบบการแชร์ของไฟล์ให้เข้ากับทั้ง Office ,SharePoint ,Teams ถือว่าอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีที่สุดจริงๆ อย่างไรก็ตามให้ผู้ใช้งานติดตามข่าวที่ออกมาล่าสุดอีกทางด้วย ว่าจะมีกิจกรรมดีอะไรออกมาอีกบ้าง

ข่าวสารไอที

อ่านเพิ่มเติม>>> ข่าวสารไอที

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด