" "

เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ: พลช ลากุลเพีย

วันเกิด: 28 มกราคม พ.ศ.2529

ตำแหน่ง: บรรณาธิการ ityourstyle.com 

จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วยความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บทความเกี่ยวกับไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก และหนึ่งในนักเขียนบทความที่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์คือ พลชเป็นนักเขียนบทความที่ได้รับการยอมรับและเชิดชูในวงการไอทีอย่างกว้างขวาง เขียนบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน IT ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไป หลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ พลชตัดสินใจที่จะเข้าสู่วงการเขียนบทความ IT เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เขามีให้แก่ผู้คนที่สนใจเทคโนโลยี และให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เริ่มต้นการเขียนบทความในช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 พลชเลือกที่จะใช้ช่องทางบล็อกส่วนตัวเป็นสื่อในการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวไอที ในช่วงต้นการเขียน พลชได้เล่าถึงประสบการณ์และความรู้ที่เขาได้รับรู้ในการทำงานในภาคสนามของวงการไอที ตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อน เขาเล่าถึงปัญหาที่พบบ่อยและวิธีการแก้ไขในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากประสบความสำเร็จในการเขียนบทความบนบล็อกส่วนตัว พลชได้ขยายผลงานของเขาโดยเขียนบทความให้กับทางเว็บไซต์ ityourstyle.com ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราววงการไอที พลชได้รับการยอมรับจากในการเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงในวงการไอที

ข้อมูลติดต่อ 

ที่อยู่: 14 ซ.ลาดกระบัง2/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

อีเมล: [email protected]