Nintendo Switch เป็นจุดเริ่มต้นของคอนโซล-มือถือไฮบริดhand

ความรู้และเทคนิคไอที

Nintendo Switch มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้มากและมีการประนีประนอมด้านพลังงานและฟังก์ชันการทำงานเมื่อเทียบกับคอนโซลเฉพาะและอุปกรณ์พกพาที่มาก่อน…

รีวิวตัวสร้างเว็บไซต์ UENI “ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณเติบโต” 

รีวิวไอที

UENI ตั้งค่าได้ช้าโดยมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดและขาดคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่าง แต่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์นี้สร้างเว็บไซต์ที่ดูสะอาดตา…