" "

ว้าวสุด !! Youtube ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้แล้ว โดยไม่ต้องตั้งค่าบัญชี Google

ข่าวสารไอที

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั้น ถือว่าเป็นข่าวดีแก่ Youtube และผู้ใช้บัญชีทั้ง Gmail , Google และ Youtube ทำให้ไม่ต้องวุ่นวายกับขั้นตอนหลายขั้นตอน
เพียงเพราะแค่ต้องการเปลี่ยนชื่อช่อง Youtube…