วิทยาศาสตร์ข้อมูลในปัจจุบัน

ข่าวไอที

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือการแปลงชุดข้อมูลให้เป็นชุดข้อมูล ที่มีโครงสร้าง จากนั้นสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพทางธุรกิจ…