" "

ความล้ำสมัยของเทคโนโลยี !! ที่มีการปรับเปลี่ยนกันทุกๆปีแตกต่างกันออกไป

ส่วนที่เข้าใจเทคโนโลยี จะมีน้ำหนักและ รับความเสี่ยงในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง จะทำลายเทคโนโลยี เหล่านี้อย่างเด็ดขาด…