" "

ฟังก์ชั่น If ง่ายๆ ทำ Excel ให้ฉลาดยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่น If ง่ายๆ ทำ Excel ให้ฉลาดยิ่งขึ้น

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า Excel ไม่ใช่แค่ตาราง แต่ยังสามารถช่วยเราคำนวณด้วยการใส่สูตรอีกด้วย แต่หากทำได้แค่นั้นต้องนับว่าเสียชาติเกิด ที่ microsoft อุตส่าห์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

อันที่จริง Excel ยังมีฟังก์ชั่นมากมายให้เลือกใช้เพื่อให้การทำงานกับตัวเลขของผู้ใช้งานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และหนึ่งในฟังก์ชั่นยอดนิยมลำดับต้นๆ ได้แก่ฟังก์ชัน if ซึ่งเป็นฟังก์ชันเชิงตรรกะ ทำให้ Excel เลือกทิศทางการน้ำข้อมูลไปใช้ไปใช่ต่อให้เรานั่นเอง

ฟังก์ชัน IF เป็นฟังก์ชันที่ช่วยเปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คาดหวังดังนั้นข้อความ IF สามารถให้ผลลัพธ์ได้ 2 แบบ ผลลัพธ์แรกคือ ถ้าการเปรียบเทียบของเป็นจริง ผลลัพธ์ที่สองจะเป็นเท็จ  ตัวอย่างเช่น =IF(C2=”Yes”,1,2) ระบุว่า IF(C2 = Yes ให้แสดง 1 มิเช่นนั้นให้แสดง 2)

ตัวอย่าง IF อย่างง่าย

=IF(C2=”Yes”,1,2)
ในตัวอย่างข้างต้น เซลล์ D2 ระบุว่า: IF(C2 = Yes ให้แสดงเลข 1 มิเช่นนั้นให้แสดงเลข 2)

 

=IF(C2=1,”Yes”,”No”)
ในตัวอย่างนี้ สูตรในเซลล์ D2 ระบุว่า: IF(C2 = 1 ให้แสดง Yes มิเช่นนั้นให้แสดงNo)คุณจะเห็นว่าสามารถใช้ฟังก์ชัน IF วิเคราะห์ทั้งข้อความและค่าได้ และยังสามารถใช้ประเมินข้อผิดพลาดได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ไม่เพียงแค่ตรวจสอบว่าสิ่งหนึ่งเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งหรือไม่ แล้วส่งกลับผลลัพธ์เดียว แต่ยังสามารถใช้ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ และคำนวณเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของทำกำหนด และยังสามารถซ้อนฟังก์ชัน IF ด้วยกันได้เพื่อทำการเปรียบเทียบหลายชั้นก็ยังได้ เพื่อเป็นการกำหนดตรรกะให้รัดกุมยิ่งขึ้น

=IF(C2>B2,”เกินงบ”,”อยู่ในงบ”)
ในตัวอย่างด้านบน ฟังก์ชัน IF ใน D2 ระบุว่า IF(C2 มากกว่า B2 ให้แสดง “เกินงบ” มิเช่นนั้นให้แสดง “อยู่ในงบ”)

=IF(C2>B2,C2-B2,0)
ในภาพประกอบด้านบน แทนที่จะส่งกลับผลลัพธ์ข้อความ เราจะส่งกลับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นสูตรใน E2 ระบุว่า IF(ค่าจริงมากกว่าที่ตั้งงบไว้ ให้ลบค่าที่ตั้งงบไว้จากค่าจริง มิเช่นนั้นไม่ต้องแสดงอะไรเลย)

เครดิตภาพ : https://support.microsoft.com/th-th


ในตัวอย่างนี้ สูตรใน F7 ระบุว่า IF(E7 = “Yes” ให้คำนวณจำนวนรวมใน F5 * 8.25% มิเช่นนั้นจะไม่มีภาษีขายคงค้าง จึงแสดงเป็น 0)

จะเห็นได้ว่าฟังก์ชัน if  สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ได้หลายวิธี เพื่อให้การวิเคราะห์ตรรกะในการดำเนินการออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการมากที่สุด ซึ่งหากใช้จนคล่องแล้วจะทำให้การใช้ Excel เพื่อช่วยในการคำนวณหรือจัดเรียงข้อมูลของเราจะเป็นไปอย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลาการทำงานลงได้อย่างชัดเจน

ในบางครั้งการใช้ฟังก์ชัน if อาจให้ความรู้สึกว่ายังกำหนดตรรกะทางเลือกได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งท่านสามารถซ้อนฟังก์ชัน if หลายๆ ชั้น เพื่อให้การกำหนดทางเลือกเป็นไปอย่างครอบคลุมในสิ่งที่เราต้องการครับ

 

————–

Ityourstyle

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด