" "

ไปรษณีย์ไทย ห่วงใยคุณ!!

ข่าวสารไอที

ไปรษณีย์ คุมเข้ม!! ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ…

ตามคำสั่ง คุ้มเข้ม ของ เชื้อ โควิด-19 ไปรษณีย์ไทยได้คุมเข้มความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนที่ใช้บริการและได้ทำการดำเนิด ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ตรวดเข้มเรื่องนากากอนามัย และกำหนดเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุลคล การตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่มีคนเข้าใช้บริการ พร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โคโรน่า หรือ โควิด-19

ตามจุดบริการลูกค้า ด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพทุกๆ 20 นาที โดยเน้นทุกจุดที่มีการให้บริการ หากมีการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ ทางไปรษณีจะมีการปรับ เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ เพื่อลดการกังวลของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งนี้ทางไปรษณีย์ ยังได้เพิ่มความสดวกสบายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรับฝากสิ่งของ โดยการใช้บริการผ่านทางออนไลน์และให้บุรุษไปรษณีลงนามรับส่งสิ่งของแทนท่าน เพื่อลดการเสี่ยงสัมผัสโดยตรง

แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936621

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ityourstyle.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด