" "

แนวโน้มตลาด IoT ภาคธุรกิจไทย ปี 2521

แนวโน้มตลาด IoT ภาคธุรกิจไทย ปี 2521

งาน Intermach 2020 จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2020 โดยมีทีมงาน AIS IoT ได้ขึ้นเวทีบรรยายในหัวข้อ The Future of Thailand’s IoT/M2M 2021 Market & Trend ร่วมกับสมาคมไทยไอโอทีและบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น ซึ่งจากการบรรยายนับว่ามีเนื้อหาหลายๆ ส่วนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในด้านของแนวโน้ม IOT ของภาคธุรกิจไทยในปี 2521

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไอโอที ได้เริ่มต้นวงเสวนาด้วยการเล่าถึงสมาคมไอโอทีมีดประสงค์สี่ด้านของสมาคม ดังนี้ การสร้างความรับรู้เรื่อง IoT ตั้งแต่ระดับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา และผู้ประกอบการการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT ในไทยยังขาดแคลน

คุณนิติยังได้เสริมอีกว่าที่ผ่านมาสมาคมไอโอทีจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้าน IoT มากขึ้น โดยสำหรับ Value Chain ของ IoT เองก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Smart Module, Smart Object, Smart Connectivity, Platform, Software Customization, Application และ Customer จึงจะครบวงจรตั้งแต่การสร้างสรรค์ไปจนถึงการใช้งานจริง และประเทศไทยก็ยังคงขาดส่วนประกอบสำคัญเหล่านี้อยู่ ดังนั้นทางสมาคมจึงมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ, การผลักดันให้เกิดเวทีวิชาการด้าน IoT, การผลักดันให้เกิด Mega Project ทางด้าน IoT ขึ้นมาให้ได้ในประเทศไทย, การจัดการ IoT Expo ในระดับนานาชาติ และการวางมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ IoT ในประเทศไทย

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Enterprise Marketing Management Manager แห่ง AIS ได้มาเล่าถึงภาพของ AIS ในฐานะของผู้ให้บริการด้านระบบโครงข่ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของโซลูชัน IoT จึงได้มีการจับมือกับธุรกิจต่างๆ ในเมืองไทยเพื่อผลักดันให้โซลูชันด้าน IoT เกิดขึ้นจริง และสร้างชุมชนนักพัฒนา IoT ตั้งแต่รุ่นเยาว์มาจนถึงรุ่นผู้ประกอบการ โดยเมื่อ 5G เริ่มกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในเมืองไทย AIS เองก็เล็งเห็นถึงโอกาสมากมายที่จะเกิดขึ้นใน Ecosystem ของ IoT ทั่วไทยที่จะสามารถพัฒนาโซลูชันต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านระบบโครงข่ายอย่างในอดีตอีกแล้ว

AIS นั้นได้มีการสำรวจตลาด IoT ในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ทาง AIS ก็ได้ร่วมมือกับ IDC จัดทำการสำรวจว่า COVID-19 นั้นจะส่งผลกระทบต่อตลาด IoT ในเมืองไทยอย่างไรบ้าง และได้รับผลสำรวจดังนี้

มูลค่าตลาดรวมกันในทุกภาคส่วนได้แก่ Hardware, Services, Software และ Connectivity ของปี 2020 นี้ มีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งถือว่าไม่น้อย แต่หากไม่มี COVID-19 มูลค่าของตลาดก็น่าจะสูงกว่านี้

หากมองแยกที่แต่ละส่วนของตลาด ทุกส่วนนั้นเติบโตขึ้นหมด แต่ล้วนก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ไม่เติบโตเท่าที่ควร เพราะโครงการบางส่วนหยุดชะงักไป โดยส่วนของ Connectivity นั้นได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่ฝั่งของ Hardware, Services และ Software นั้นได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะโครงการพัฒนาระบบเหล่านี้ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อรอการกลับมาของตลาด

อีกปัจจัยที่จะส่งผลกับตลาด IoT ชัดเจนมากก็คือ 5G ที่จะทำให้เกิดกรณีการใช้งานของโครงข่ายที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางสำหรับการใช้งาน IoT โดยเฉพาะได้ แต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่ากรณีการใช้งานเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงอย่างแพร่หลาย

โดยสรุปคือตลาด IoT ยังคงเติบโตต่อเนื่องไปในอนาคต ถึงแม้อาจจะเติบโตไม่รวดเร็วเท่าที่เคยทำนายเอาไว้ก่อนที่ COVID-19 จะมา แต่ภาพรวมวงการก็ยังคงขับเคลื่อนไปได้

——————————————-

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด

รวมข่าวไอที-1

ข่าวสารไอที2023 อัพเดทล่าสุดจากโลกของเทคโนโลยี บทความใหม่อัพเดตก่อนใคร

ข่าวสารไอที2023 อัพเดตข่าวทันสมัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อนใคร รู้ทันวงกา

อ่านเพิ่มเติม »