" "

เปิดคอร์สสอนออนไลน์ ไม่ง่ายแต่รายได้ดี

เปิดคอร์สสอนออนไลน์ ไม่ง่ายแต่รายได้ดี

รายได้จากออนไลน์ใครๆ ก็อยากได้ ประกอบกับความนิยมในการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อน จากเดิมนั้นที่คอร์สสอนออนไลน์ดีๆมักจะมีแต่ในเว็บของต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้มีผู้สอนคอร์สออนไลน์ดีๆในไทยเริ่มมีการสร้างคอร์สของตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสว่าผู้เรียนมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตนเองและไม่สะดวกกับการเดินทางไปเรียนเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ดังนั้นคอร์สออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดี

การสร้างคอร์สออนไลน์นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีช่องทางการสร้างคอร์สออนไลน์ของตนเองในหลายแพลตฟอร์มด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook Group , การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง สร้างเว็บตัวเอง และการสร้างคอร์สออนไลน์กับ Platform ทั่วไปอย่างเช่นเว็บ E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปดังที่จะแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group
Facebook Group สามารถจำกัดสมาชิกที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้ ทำให้ผู้สอนสามารถเปิดรับเฉพาะคนที่มีความสนใจเรียนรู้ในเนื้อหาของคอร์สออนไลน์ที่จะสอนเท่านั้น ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเน้นถึงเนื้อหาสำคัญของคอร์สได้อย่างเต็มที่

ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามและระดมความคิดกันใน Facebook Group ได้โดยอิสระภายใต้ความสนใจในเรื่องเดียวกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ ทำให้ได้รับผลลัพธ์จากการเรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้สอนยังสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้อย่างเต็มที่ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจหรือยังมีข้อสงสัย

ผู้สอนสามารถกำหนดสถานะ Facebook Group ให้เหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตรในการสอน อย่างเช่น คอร์สออนไลน์ที่มีเนื้อหาเฉพาะหรือเทคนิคขั้นสูงที่จะนำเสนอให้แก่ผู้เรียนที่จ่ายเงินเรียนเท่านั้น ก็สามารถสอนในกลุ่ม Facebook Group ลับที่ผู้สนใจเรียนต้องจ่ายเงินเรียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาในกลุ่มที่ผู้สอนตั้งขึ้นมาได้
สามารถสร้าง Facebook Group ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และขั้นตอนในการสร้างกลุ่มก็ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

ข้อดีของการสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป
มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแต่ละสายอาชีพ ทำให้เว็บ E-learning สำเร็จรูป มีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้เรียนเนื่องมาจากคุณภาพและชื่อเสียงของผู้สอน
สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้เป็นจำนวนมาก เพียงแค่สร้างคอร์สสอนขึ้นมา 1 คอร์สก็สามารถเข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สร้างรายได้โดยไม่จำกัดจากกาสร้างคอร์สสอนเพียงครั้งเดียว ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วที่กล่าวว่าคอร์สออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากคุณสร้างสรรค์คอร์สดีๆก็จะทำให้ผู้เรียนมีการบอกต่อและมีคนเข้ามาเรียนคอร์สของคุณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆตามไปด้วยอย่างไม่จำกัด
มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการผลิตวีดีโอสำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอร์สออนไลน์ของคุณ พร้อมทั้งยังช่วยออกแบบกราฟิกและแบนเนอร์ให้อีกด้วยถ้าคุณต้องการ

ข้อดีของการสร้างคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง
สามารถออกแบบเว็บไซต์ของคอร์สสอนออนไลน์ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ เจ้าของเว็บสามารถกำหนดความต้องการและสิ่งที่อยากให้ผู้เรียนได้เห็นจากเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนใคร
ผู้เรียนสามารถให้ feedback ได้โดยตรง เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาก็สามารถถามกับผู้สอนได้จากช่องทางการติดต่อของเว็บไซต์ได้โดยตรงเช่นกัน
มีความน่าเชื่อถือ การสร้างเว็บไซต์สำหรับสอนคอร์สออนไลน์เป็นของตนเองทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและให้ความเชื่อถือต่อตัวผู้สอน
ทั้ง 3 ช่องแพลทฟอร์มเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะนำความรู้ ความชำนาญ มาถ่ายทอดออกมาเป็นคอร์สสอนออนไลน์ทำรายได้ให้กับเราได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และ วิธีในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

——————————————

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด