" "

รู้จักสายงานด้าน IT กันเถอะ

รู้จักสายงานด้าน IT กันเถอะ

ในสังคมปัจจุบันเราจะคุ้นหูกับอาชีพไอทีหรืออาชีพโปรแกรมเมอร์ แต่ในความเป็นจริงนั้นสายงานด้านไอทียังมีแยกย่อยเป็นตำแหน่งงานต่างๆ ออกไปอีก ซึ่งบทความนี้จะพาไปรู้จักกันครับ

 1. สายงานด้าน IT Management 
  สายงานด้านนี้คือตำแหน่งในระดับริหาร ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคร่วมกับการวางแผนธุรกิจ การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ
  ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้น
  อัตรารายได้เริ่มต้นที่ 22,000 บาท หากมีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจมีรายได้สูงถึง 400,000 บาท 

 1. สายงานด้าน Network & System 
  ถือเป็นหัวใจของงานด้านไอทีในทุกองค์กร เพราะเครือข่ายพื้นฐาน (Network) และการจัดการระบบของหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนทำงานในสายนี้
  ซึ่งผู้ที่ทำงานดูแลระบบและเครือข่าย มีชื่อตำแหน่ง เช่น Software Engineer, Software Tester, Software QA, Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst เป็นต้น
  สายอาชีพนี้มีฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยที่ 15,000 บาท และอาจสูงถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่มีมากกว่า 5-10 ปี 

 1. สายงานด้าน Programmer & Developer 
  สายงานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็นสายไอทีโดยตรงที่ได้รับความนิยม คนทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android เป็นต้น 
  ตัวอย่างตำแหน่งงานในสายนี้ได้แก่ Android Developer, Mobile Developer, Software Developer, Cobol Programmer, Java Programmer หรือ Programmer 

รายได้สายงานนี้จะเริ่มต้นที่ 18,000 บาท และถ้าพัฒนาความรู้ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มทักษะใหม่ๆ ผลสำรวจระบุสามารถสร้างรายได้สูงสุดอยู่ที่ 130,000 บาท

 1. สายงานด้าน Database Management 
  บุคลากรด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลถือมีความสำคัญในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานสูงและต้องการความปลอดภัย สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้ 
  ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ Database Administrator, Oracle DBA/Specialist เป็นต้น โดยบุคลากรในสายงานนี้มีความมั่นคงในสายงานสูง 

ฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยสูงถึง 20,000 บาท  และสูงสุดที่ 150,000 บาท อีกด้วย 

 1. สายงานด้าน SAP & ERP  
  อาชีพเฉพาะทางที่องค์กรทุกขนาดต้องมีไว้ เนื่องจากความต้องการในการวางแผนควบคุมการจัดการประสิทธิภาพของทั้งองค์กร ซึ่งบุคลากรในระดับยอดฝีมือนั้นหาได้ยาก 

หากมีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะตำแหน่งงานด้าน  SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant ถือว่าเริ่มต้นฐานรายได้โดยเฉลี่ยสูงมากถึง 27,000 บาท และสูงได้ถึง 250,000 บาท 

 1. สายงานด้าน Website 
  สายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอในยุคอินเตอร์เนต เนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเหมือนหน้าบ้านของแต่ละองค์กรซึ่งต้องการผู้สร้างและดูแล คนที่ทำงานสายนี้ต้องมีทักษะเข้าใจโปรแกรมเฉพาะทาง Web Browser ต้องควบคุมดูแลและวางโครงสร้างให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กร
  ตำแหน่งงานที่เป็นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการ คือ Content Manager, Online Marketing Manager, Digital Marketing Manager, SEO Specialist, Web Master เป็นต้น โดยสายงานนี้มีฐานรายได้โดยเฉลี่ยที่ 16,000 บาท และสูงสุดที่ 140,000 บาท ที่มาพร้อมทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของสายงานนี้

 1. สายงานด้าน IT Support / Technical Support
  ผู้ดูแลด้านเทคนิค เป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นคนที่ต้องดูแลระบบการทำงานทั้ง Software Hardware บำรุงรักษาระบบ Network ดูแลเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัด 
  ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร และมีความต้องการอยู่ตลอด โดยคนทำงานสายนี้จะมีได้เฉลี่ยที่ 16,000 บาท ถึง 48,000 บาท

————–

Ityourstyle

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด