" "

รวม 9 สูตร Excel ยอดฮิตตลอดกาล

อย่างที่ทราบกันดีว่า Excel มีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากจนตาลาย ขนาดพนักงานไมโครซอฟท์เองยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจำได้ครบทุกฟังก์ชันหรือเปล่า แต่จะมีบางสูตรหรือบางฟังก์ชันที่มักถูกนำมาใช้งานบ่อยๆ ซึ่งบทความนี้จะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าฟังก์ชันยอดนิยมของ Excel มีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้กัน

 

สูตรที่ 1 SUM : การหาผลรวม

SUM ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลข
SUM(number1, [number2], …) ในวงเล็บ คือช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาผลรวม

ตัวอย่าง =SUM(A2:A10)

 

สูตรที่ 2 SUMIF การหาผลรวมในช่วงที่กำหนดไว้

SUMIF ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลขในช่วงที่กำหนดไว้
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
range หมายถึง ช่วงเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria
criteria หมายถึง เงื่อนไขที่ระบุ โดยจะเป็นตัวเลขหรือความข้อความก็ได้
[sum_range] หมายถึง ช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลรวมตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้

ตัวอย่าง =SUMIF(B2:B11,B4,C2:C11)

 

สูตรที่ 3 AVERAGE : การหาค่าเฉลี่ย

ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข
AVERAGE(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง =AVERAGE(C2:C11)

 

สูตรที่ 4 MAX/MIN การหาค่าสูงสุด/ต่ำสุด

ใช้ในการหาค่าที่มากที่สุด/น้อยที่สุดของชุดตัวเลข
MAX(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าที่มากที่สุด
MIN(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่าง =MIN(C2:C11) กับ =MAX(C2:C11)

 

สูตรที่ 5 COUNT : การนับจำนวนช่องที่มีตัวเลขอยู่
ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขบรรจุอยู่
COUNT(value1, [value2], …) ในวงเล็บคือช่วงเซลล์ที่ต้องการจะนับ

ตัวอย่าง  =COUNT(C2:C11)

 

สูตรที่ 6 VLOOKUP : การหาข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
lookup_value หมายถึง ช่องเซลล์ที่เราต้องการใส่ข้อมูลลงไป
table_array หมายถึง การเลือกช่วงของข้อมูลจาก column หนึ่ง ถึงอีก column หนึ่ง ที่เราต้องใช้ในการหา
col_index_num หมายถึง การเลือกว่าข้อมูลที่เราจะค้นหาอยู่ใน column ที่เท่าไหร่ของ table_array
range_lookup มี 2 ค่า ได้แก่
TRUE หมายถึง ข้อมูลที่ใส่ลงไปใน lookup_value มีการเรียงจากน้อยไปมาก เช่น 0 , 1 , 2 ,3
FALSE : ข้อมูลที่เราจะใส่ลงไปใน lookup_value ไม่ได้เรียงกัน ว่าจะน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

ตัวอย่าง  =VLOOKUP(C13,B2:C11,2,FALSE)

สูตรที่ 7 TODAY การใส่วันที่ปัจจุบัน
TODAY ()
() หมายถึง แค่กด Enter ก็จะแสดงลำดับของวันที่ปัจจุบันตามที่ตั้งค่าไว้ใน Control Panel

ตัวอย่าง= TODAY () กด Enter

 สูตรที่ 8 BAHTTEXT การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
BAHTTEXT (number) เลขในวงเล็บคือ เซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร

ตัวอย่าง =BAHTTEXT(C13) จะได้ค่าจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

 สูตรที่ 9 DATE การใส่วันที่ที่ต้องการ
DATE (year, month, day)
year, month, day หมายถึง การใส่ ปี เดือน และวันที่ต้องการ โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่ตั้งค่าใน Control Panel

ตัวอย่าง =DATE(2019,6,19)

ทั้ง 9 ฟังก์ชันที่แสดงมาเป็นฟังก์ชันยอดฮิตติดลมบนตลอดกาลของ Excel ซึ่งครอบคลุมการใช้งานขั้นพื้นฐานเกือบทั้งหมด และยังเป็นพื้นฐานที่ดีก่อนจะพัฒนาไปศึกษาฟังก์ชันที่ซับซ้อนต่อไปครับ

——————————————

Ityourstyle

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ข่าวIT

ข่าวล่าสุด